SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Villkor kring biljetter och årskort

Villkor

När du köper ditt årskort accepterar du de villkor som gäller för Malmö FBCs årskort och som är listade här. Om du lånar ut ditt årskort ansvarar du som årskortsinnehavare för att användaren följer villkoren.  

 

Kommunikation från Malmö FBC
Malmö FBC kommunicerar all väsentlig information via e-post och vår hemsida. Det är årskortsinnehavarens ansvar att den e-postadress som tillhandahålls Malmö FBC är funktionell och aktuell.

 

Krav på legitimation
Årskortsinnehavare är skyldig att på matcharrangemang ta med sig giltig legitimation som på begäran ska kunna uppvisas.

 

Säkerhet
Malmö FBC förbehåller sig rätten att stänga av årskortsinnehavare som inte uppträder i enlighet med gällande säkerhets- och ordningsregler. Ingen kompensation utgår i sådant fall till årskortsinnehavaren.

 

Missbruk
Missbruk av kort innebär omedelbart återkallande av årskort och att samtliga värden och förmåner upphör att gälla. Ingen kompensation utgår till årskortsinnehavaren.

  • Årskortet får inte användas i kommersiellt syfte
  • Årskortet får inte användas i kommersiellt syfte och är endast för personligt bruk.
  • Årskortet får inte utbjudas i tävlingar eller vidaresäljas utan klubbens samtycke.
  • Årskort får inte vidareförsäljas till ett högre pris än vad det köpts för. Upptäcker klubben att vidareförsäljning sker har klubben rätt att makulera årskortet.

 

Flyttade matcher och ändrat avsparksdatum
Malmö FBC ersätter inte årskortsinnehavare för flyttade matcher eller ändrade speldatum.

 

Inställda/avbrutna matcher
Vid matcher som flyttas, avbryts alternativt spelas utan publik utgår ingen ersättning till biljett- eller årskortsinnehavare. Om en match blir flyttad är biljetten giltig till det nya speldatumet.

 

Personuppgifter som lämnas vid årskortsköp
Personuppgifter som lämnas vid köp av årskort måste vara korrekta. Påhittade adresser eller namn får inte förekomma. Klubben har rätt att makulera bokningar som inte innehåller korrekta person- och adressuppgifter.

 

Lösenord och användar-id på internet
Du är själv ansvarig för att användar-id och lösenord förvaras på ett säkert sätt. Lämna aldrig ut användar-id och lösenord till någon annan person.

 

Särskilda villkor för tillträde till Malmö FBC matcher 

Besökare är skyldig att på begäran underkasta sig visitation.

Det är inte tillåtet att medföra: a) Alkohol eller andra droger, b) vapen eller andra farliga föremål, c) pyroteknik eller brandfarliga vätskor, d) videoutrustning.

 

Den som är berusad eller påverkad av andra droger, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som bär klädesplagg, medför flagga, banderoll eller liknande, med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion.

 

Den som täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan och riskerar även avstängning om det sker inne på arenan.

 

Det är inte tillåtet att: a) Kasta otillåtna föremål i riktning mot spelplanen, inom eller mot annan läktarsektion, b) beträda spelplansområdet innanför läktarräckena, c) utan medgivande, uppta eller överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen.

 

Arenan kameraövervakas. Arrangören använder bildmaterialet för att identifiera ordningsstörande besökare.

 

Om arrangören eller gästande förening/IdrottsAB på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller annan kostnad, är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/IdrottsAB.

 

Besökare som gör sig skyldig till överträdelser enligt ovan riskerar bl.a. att avstängas från samtliga elitarenor i upp till två år.

 

Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan utan att eventuell kompensation utgår.

 

 
CUP
2007 KLUBBEN
stötta oss
Sponsorer & partners