http://www2.sportadmin.se/hemsida/images/395/8946/844391.JPG?v=2019-09-11%2013:31:13
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Värdegrund
Vår värdegrund består av sex påståenden, som genomsyrar allt och alla i föreningen. Vi kommunicerar denna både internt i föreningen och externt mot våra intressenter och samarbetspartners.

GLÄDJE
Min grundinställning är att se situationer utifrån ett positivt perspektiv, vara glad, bjuda på mig själv och därmed sprida positiv energi i syfte att skapa en god anda för mig själv och mina medmänniskor. 
Min positivA inställning gör att jag fokuserar på rätt saker och inspirerar andra i min omgivning.


LOJALITET 
Som medlem i föreningen är jag ärlig, hänsynsfull, delaktig samt visar förståelse och acceptans för miN omgivning. Min inställning är att vi hjälper varandra och det som sägs i förtroende stannar i det forum det är sagt.


ATITTYD

Jag ger alltid mitt yttersta för att bidra till föreningens/lagets uppsatta mål och är alltid en del av såväl framgångar som motgångar. Genom beslutsamhet, mod, engagemang, målmedvetenhet och rätt inställning vill jag bidra till föreningens/lagets framgång. Min inställning är att Ständigt utveckla mig själv för att inspirera andra i min omgivning att våga lyckas och vara orädda för att misslyckas.


GEMENSKAP
Jag är ärlig och visar en öppenhet för min omgivning och bidrar därmed till sammanhållning och känslan av samhörighet i föreningen/laget.
Jag ser till föreningens/lagets helhet och visar på det sättet omtanke samt värnar om jämlikhet. Jag lever efter föreningens/lagets värdegrund och Visar stolthet i att vara en del av föreningen/laget.


ENGAGEMANG
Jag engagerar mig i föreningen och visar förståelse för att alla i föreningen behöver hjälpas åt för att vi ska lyckas. Det jag åtar mig Att göra fullföljer jag och tar ansvar för. Jag uppmuntrar nytänkande och visar glädje i det jag gör.


RESPEKT
Jag ser, lyssnar och försöker alltid förstå människor i min omgivning. Jag visar hänsyn till föreningens varumärke samt följer de Regler, normer, policys, värderingar, stadgar och andra riktlinjer som beslutats av föreningen.

 
Event
stötta oss
Sponsorer & partners
2007 KLUBBEN